Choppers

DHI 586 - Agarwal Karate Phaco Chopper

DHI 587 - Alio Scimitar Pre Chopper

DHI 588 - Alio-Rosen MICS Phaco Pre Chopper

DHI 589 - Anis Phaco Chopper, L

DHI 590 - Anis Phaco Chopper, R